Copyright © 2022 Chinhdo.com.vn . All rights reserved.
Design by HDWeb.vn
Chuyên nghiệp - Tận Tình
Hổ trợ

Liên hệ trực tiếp qua zalo hoặc Fanpage.

Theo từng cấp độ nhất định. Quý nhân sĩ sẽ được thông báo tìm tới Npc Hồ Thiết Hoa (816 431) để nhận nhiệm vụ.

Rồi sau đó theo yêu cầu tại bảng L để tiêu diệt số lượng quái theo yêu cầu, trả nhiệm vụ tại Npc Hồ Thiết Hoa sẽ nhận được nhiều item có giá trị