Copyright © 2022 Chinhdo.com.vn . All rights reserved.
Design by HDWeb.vn
Chuyên nghiệp - Tận Tình
Hổ trợ

Liên hệ trực tiếp qua zalo hoặc Fanpage.

Hằng ngày bạn có 3 lần tháo dỡ gạch thái miếu địch quốc để mang về cống hiến cho thái miếu nước nhà.

Di chuyể tới thái miếu địch quốc: chọn dỡ bỏ thái miếu

sau đó quai trở về thái miếu nước nhà chọn kiến thiết thái miếu

Ngoài ra bạn còn có 3 lân bảo vệ thái miếu và cũng nhận được nhiều exp tương ứng.