Khám phá các hệ phái trong Game Chinh Đồ

Mỗi hệ phái trong Chinh Đồ 1 đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng vì vậy việc chọn hệ phái cần sự suy xét và tìm hiểu thông tin một cách kỹ lưỡng.

Chinh Đồ 1 cũng không có khái niệm môn phái mà được chia làm hệ thống kỹ năng gồm 5 hệ kỹ năng/trường phái chính trong Chinh Đồ đó là Võ Thuật, Xạ Thuật, Pháp Thuật, Tiên Thuật, Triệu Hồi

Hệ Võ thuật Chinh Đồ

Thiên về cận chiến, sát thương vật lý, sử dụng đao ưu thế về khả năng cận chiến và đánh sát thương vật lý. Gồm 3 nhánh: nhánh Cuồng Bạo, nhánh Ma Chiến, nhánh Hộ Vệ.

 

 

Hệ Xạ thuật Chinh Đồ

Thiên về công kích từ xa, sát thương vật lý, sử dụng cung, ưu thế về lực công kích từ xa và bắt dã thú làm thú yêu hỗ trợ tác chiến. Gồm 3 nhánh: nhánh Cung Tiễn, nhánh thú yêu, nhánh đặt bẫy.

 

 

Hệ Pháp thuật Chinh Đồ

Thiên về lực công kích ma pháp, sử dụng trượng, có lực công kích ma pháp cao nhất. Gồm 3 nhánh: nhánh Hỏa, nhánh Băng, nhánh Điện.

 

 

Hệ Tiên thuật Chinh Đồ

Có lực công kích ma pháp thông thường, nhưng kỹ năng phụ trợ tốt nhất, sử dụng quạt làm vũ khí, có pháp thuật trị thương, hồi máu, mana. Gồm 3 nhánh: Nhánh Thiên, nhánh Địa, nhánh Nhân.

 

 

Hệ Triệu hồi Chinh Đồ

Có năng lực kêu gọi sinh vật đến trợ chiến, sử dụng côn làm binh khí, có thể chiêu gọi ra thú tăng sát thương chí mạng đối phương. Gồm 3 nhánh: nhánh vong linh, nhánh thiên thần, nhánh tự nhiên.