Hệ Xạ thuật Chinh Đồ

Thiên về công kích từ xa, sát thương vật lý, sử dụng cung, ưu thế về lực công kích từ xa và bắt dã thú làm thú yêu hỗ trợ tác chiến. Gồm 3 nhánh: nhánh Cung Tiễn, nhánh thú yêu, nhánh đặt bẫy.

Bài viết liên quan