Hệ Võ thuật Chinh Đồ

Thiên về cận chiến, sát thương vật lý, sử dụng đao ưu thế về khả năng cận chiến và đánh sát thương vật lý. Gồm 3 nhánh: nhánh Cuồng Bạo, nhánh Ma Chiến, nhánh Hộ Vệ.

Bài viết liên quan