Hệ Triệu hồi Chinh Đồ

Có năng lực kêu gọi sinh vật đến trợ chiến, sử dụng côn làm binh khí, có thể chiêu gọi ra thú tăng sát thương chí mạng đối phương. Gồm 3 nhánh: nhánh vong linh, nhánh thiên thần, nhánh tự nhiên.

Bài viết liên quan