Hệ Tiên thuật Chinh Đồ

Có lực công kích ma pháp thông thường, nhưng kỹ năng phụ trợ tốt nhất, sử dụng quạt làm vũ khí, có pháp thuật trị thương, hồi máu, mana. Gồm 3 nhánh: Nhánh Thiên, nhánh Địa, nhánh Nhân.

Bài viết liên quan