Hệ Pháp thuật Chinh Đồ

Thiên về lực công kích ma pháp, sử dụng trượng, có lực công kích ma pháp cao nhất. Gồm 3 nhánh: nhánh Hỏa, nhánh Băng, nhánh Điện.

Bài viết liên quan