CHÚC PHÚC CHI VŨ

Bằng hữu kính mến!

Sự kiện Chúc Phúc Chi Vũ diễn ra từ ngày 29/09 – 03/10 tại  máy chủ Chu Tước.

Đúng là cơ hội hiếm có, Bằng hữu hãy nhanh triệu tập hảo hữu cùng tham gia nhé!

Thời gian

 • Ngày bắt đầu: 11h00 ngày 29/09/2018
 • Ngày kết thúc: 10h59 ngày 04/10/2018

Điều kiện tham gia

 • Áp dụng tại máy chủ Chu Tước.
 • Nhân vật: đạt cấp 99 trở lên

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ đánh quái sẽ nhận được Bột nướng và Nhân bánh.
 • Vật phẩm Túi bột được bán tại NPC Tạp Hóa Cao Cấp
 • Khi có đủ nguyên liêu Bằng hữu đối thọi với NPC  Đại sứ sự kiện Map Vương thành
 • Công thức ghép: 03 Bột nướng + 02 Nhân bánh + 01 Túi bột

Phần Thưởng

 • Khi đổi thành công vật phẩm bằng hữu sẽ nhận được 20.000.000 kinh nghiệm và ngẫu nhiện nhận được các vật phẩm sau:
 • Bảo thạch thăng cấp vô hạ
 • Bảo thạch thăng cấp tinh xảo
 • Túi Tinh linh thạch
 • Mảnh Hộ thân phù
 • Tử kim du long

Bài viết liên quan